Hệ thống nền tảng quản trị cho khối Trường học
Bộ ứng dụng liên tục được cập nhật thêm các tính năng mới nhất, hỗ trợ đắc lực công tác quản trị dành cho khối Trường học
Nâng cao năng suất & hiệu quả lao động
Quản lý đào tạo
Công tác đào tạo học sinh được xử lý hoàn toàn bằng phần mềm
Đào tạo trực tuyến
Đạo tạo học sinh, sinh viên với các khóa học, lớp học online
Test
Kiểm tra online qua trên mọi thiết bị thông minh
Ngân hàng nội dung
Nội dung đào tạo được lưu trữ vô thời hạn
Đánh giá năng lực
Đánh giá chính xác năng lực học viên qua các thông tin thu thập
Quản lý thực tập việc làm
Diễn đàn tuyển dụng được liên kết với Doanh nghiệp
SManagement - Các ứng dụng tiêu biểu
Quản lý đào tạo
Thiết lập lộ trình đào tạo, chương trình giảng dạy, lịch học dễ dàng
Đào tạo trực tuyến
Học tập trực tuyến trên đa nền tảng vô cùng linh hoạt
Test
Kiểm tra, đánh giá năng lực minh bạch qua thiết bị thông minh
Ngân hàng khóa học
Nội dung đào tạo, khóa học được lưu trữ vô thời hạn
Quản lý thực tập việc làm
Diễn đàn tuyển dụng được kết nối với Doanh nghiệp
Bảng giá
TRƯỜNG HỌC
Smanagement
Quản lý trường học
Smanagement
Quản lý trường học
Smanagement
Quản lý trường học
Smanagement
Quản lý trường học
Dưới 30 nhân sự
Cơ bản
Nâng cao
Dưới 60 nhân sự
Cơ bản
Nâng cao
Trên 60 nhân sự
Cơ bản
Nâng cao
DOANH NGHIỆP
Smanagement
Quản lý trường học
Smanagement
Quản lý trường học
Smanagement
Quản lý trường học
Smanagement
Quản lý trường học
CHI PHÍ HÀNG THÁNG
CHI PHÍ MUA LẺ
1,800,000đ
2,700,000đ
2,500,000đ
2,500,000đ
3,600,000đ
5,400,000đ
2,500,000đ
2,500,000đ
3,600,000đ + 600,000đ*packs
(1 pack = 10 tài khoản)
3,600,000đ + 600,000đ*packs
(1 pack = 10 tài khoản)
Dùng thử miễn phí 15 ngày
Khách hàng
Đăng ký để nhận tư vấn và trải nghiệm miễn phí