Lợi ích vượt trội
Quản lý nhân sự mọi lúc mọi nơi
Quản lý thời gian làm việc của các nhân viên, chấm công, giám sát thời gian tăng ca và các ngày nghỉ của nhân viên. Tính toán thời gian làm việc cố định và thời gian làm thêm cho các nhân viên trong công ty.
Giảm 40% khối lượng công việc
Giảm thiểu tiến tới xóa bỏ các thao tác quản lý thủ công như làm báo cáo tình hình nhân sự, tính lương, KPIs, ….
Sử dụng nhân sự hiệu quả hơn
từ việc theo dõi, đánh giá đúng năng lực thực tế của nhân viên góp phần giúp tái cơ cấu hoặc doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, khai thác, sử dụng nhân sự với năng suất làm việc và kết quả cao hơn
Các bài học được đăng tải nhanh chóng
So với phương pháp giảng dạy truyền thống, hình thức này có chu kỳ phân phối tương đối nhanh. Điều này cho thấy thời gian đòi hỏi cho việc học được giảm 25% - 60% so với thời gian cần cho phương pháp truyền thống.
Dữ liệu
Phân quyền
Kết nối
Đăng ký để nhận tư vấn và trải nghiệm miễn phí