Lợi ích vượt trội
Tiết kiệm chi phí và thời gian
 Giảm được khâu tạo đề của tổ chức, giảm thời gian tổ chức kiểm tra đề , thời gian chấm điểm cũng như xếp loại kết quả của nhân viên. Mỗi công đoạn trên đều giảm 1 chút thời gian sẽ giúp tiết kiệm tối ưu thời gian. Các chi phí khảo thi cũng được tiết kiệm đáng kể.
Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện nay
Phương án triển khai khảo thí, kiểm tra chất lượng online được triển khai ngày càng rộng rãi. Bởi đây được xem là hình thức thi chất lượng, hiện đại nhất và thành tích chuẩn xác nhất.
Hỗ trợ các tính năng vượt trội
Tạo đề thi và chủ đề không giới hạn, nhập đề thi bằng word; Phân quyền quản lý thư viện đề thi; Phân quyền thanh viên tham gia làm bài; Tạo đề thi luyện tập hoặc chấm thành tích…
Đăng ký để nhận tư vấn và trải nghiệm miễn phí