Lợi ích vượt trội
Dễ dàng tổ chức nhiều kì thi ngay trên máy tính, điện thoại, từ xa
Hạn chế tối đa tuyển dụng sai ứng viên thông qua bài test online tính cách và chuyên môn
Tiết kiệm 30% chi phí tổ chức thi tuyển và đánh giá so với phương thức truyền thống
Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển học tập nhờ hệ thống bài đánh giá năng lực phù hợp
Theo dõi chất lượng học viên dễ dàng thông qua báo cáo,phân tích đánh giá đúng học viên
Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ bảo mật, trực quan & minh bạch
Thiết lập tổ chức hệ thống thi theo lộ trình đào tạo nhà trường
Xây dựng bộ đề thi từng môn theo mức độ dễ, trung bình, khó.
Thông báo thi, chấm điểm tự động, báo cáo kết quả trực tuyến.