Các khóa học từ kho dữ liệu online đa dạng. Đảm bảo chất lượng tốt nhất, nhanh nhất, mọi lúc, mọi nơi.
Nội dung chất lượng cao
Đội ngũ giảng viên uy tín
Online 24/7
Bài học đa dạng phong phú.
120 phút
16 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban.
Đăng ký để nhận bản tin mới