Lợi ích vượt trội
Quản lý nhân sự mọi lúc mọi nơi
Quản lý thời gian làm việc của các nhân viên, chấm công, giám sát thời gian tăng ca và các ngày nghỉ của nhân viên. Tính toán thời gian làm việc cố định và thời gian làm thêm cho các nhân viên trong công ty.
Giảm 40% khối lượng công việc
Giảm thiểu tiến tới xóa bỏ các thao tác quản lý thủ công như làm báo cáo tình hình nhân sự, tính lương, KPIs, ….
Sử dụng nhân sự hiệu quả hơn
từ việc theo dõi, đánh giá đúng năng lực thực tế của nhân viên góp phần giúp tái cơ cấu hoặc doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo, khai thác, sử dụng nhân sự với năng suất làm việc và kết quả cao hơn
Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu nhân sự tại một nền tảng.
Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu.
Kết nối mở với phần mềm nội bộ doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý vận hành, đào tạo và báo cáo dữ liệu.