Lợi ích vượt trội
Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả truyền thông
Khi tuyển dụng, nhà tuyển dụng cần phải phản hồi nhanh. Và cần giao tiếp hiệu quả với các ứng viên tiềm năng.
Tiết kiệm được thời gian quảng bá hình ảnh
Doanh nghiệp có thể cải thiện các kênh liên lạc của mình. Và tạo mối liên kết với các ứng viên.
Cho phép nhà tuyển dụng tìm ứng viên tốt hơn
Bộ phận nhân sự có thể tìm thấy các ứng viên phù hợp. Đồng thời không phải lãng phí thời gian với những người không đủ điều kiện.
Cho phép tìm kiếm ứng viên dễ dàng hơn
với công cụ tùy chỉnh các điều kiện tìm kiếm tuyển dụng của mình. Giúp tìm ra những ứng viên tiềm năng mà không cần tốn nhiều thời gian, công sức.
Giúp cải thiện chiến lược tìm nguồn ứng viên của doanh nghiệp
Bằng cách sử dụng phần mềm quản lý tuyển dụng nhân sự. Doanh nghiệp có thể phân tích các chiến lược để tìm được ứng viên phù hợp và xem xét những vị trí đang thiếu người.
Kết nối cộng đồng ứng viên rộng lớn với doanh nghiệp
Yêu cầu được hiển thị rõ ràng giúp doanh nghiệp tuyển đúng người đúng việc
Hồ sơ online giúp tiết kiệm thời gian xét tuyển, tuyển dụng một cách đáng kể