Lợi ích vượt trội
Tiết kiệm chi phí
Học trực tuyến có hiệu quả về chi phí hơn so với các hình thức học truyền thống. Linh hoạt trong việc dạy và học qua hình thức trực tuyến diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Thời gian đào tạo, chi phí đi lại, tài liệu học tập và địa điểm cũng được giảm.
Nâng cao chất lượng đào tao
Chia sẻ kiến thức được cho những học sinh ở nơi xa hoặc không có điều kiện để đi học trực tiếp, nâng cao hiệu quả đào tạo
Tăng vị thế nhà trường
Tạo điều kiện cho học sinh biết đến thương hiệu nhà trường & thầy cô
Hỗ trợ nhà trường chuyển đổi số thành công
Tăng mức độ thích nghi của nhà trường & mở rộng quy mô qua việc ứng dụng công nghệ
Linh hoạt trong tương tác học sinh, phụ huynh - nhà trường
Dễ dàng , linh hoạt kết nối thầy cô - học viên trong học tập
Tăng số lượng học sinh dễ dàng
Tăng số lượng học sinh trong khi lại tiết kiệm chi phí đầu tư truyền thống
Tạo hệ thống học trực tuyến phân quyền trong nhà trường cho cấp quản lý - thầy cô - học viên dễ dàng
Thiết lập các khóa học trực tuyến nhiều định dạng.
Lộ trình học - tổ chức thi, chấm điểm, cấp chứng chỉ học viên.