QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/8/2021 6:41:00 AM
Đại dịch Covid19 đang diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng trở nên trầm trọng. Cùng với những mối nguy về sức khỏe đối với người dân trên toàn thế giới, virus corona cũng khiến các doanh nghiệp đứng trước những thách thức, những quyết định có thể gọi là sống-còn với sự tồn vong của doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp cần giải bài toán "tối ưu chi phí" như thế nào?
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/8/2021 7:13:14 AM
Dưới đây là những lời khuyên hữu ích từ những doanh nhân thành đạt mà bạn có thể tham khảo để điều hành doanh nghiệp thành công hơn.
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 11/19/2021 4:24:17 PM
4 bước để giúp cho Doanh nghiệp có 1 đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo trong các thời điểm khác nhau, Bước 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo Bước 3: Triển khai và đánh giá kết quả đào tạo, Bước 4: Đánh giá chất lượng và cải tiến quy trình
LearnHub
Đào tạo trực tuyếnn không chỉ là xu thế, mà là chiến lược sống còn.
Bài viết nổi bật
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/7/2021
Giai đoạn chu kì vòng đời Doanh Nghiệp: Khởi nghiệp, Xây dựng, Tăng trưởng, Trưởng thành, Sau Trưởng thành.
Hầu hết các chủ doanh nghiệp đều biết rõ về chu kỳ vòng đời doanh nghiệp và ngay cả chu kỳ vòng đời của sản phẩm. Mỗi giai đoạn đều có những đặc tính, cơ hội và thử thách riêng. Nắm bắt rõ được những đặc tính này, những doanh nghiệp phát triển thành công sẽ dễ dàng vượt qua được các giai đoạn của vòng đời doanh nghiệp vài lần.
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/8/2021
Năm giải pháp tối ưu chi phí Doanh nghiệp đại dịch Covit 19
Đại dịch Covid19 đang diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng trở nên trầm trọng. Cùng với những mối nguy về sức khỏe đối với người dân trên toàn thế giới, virus corona cũng khiến các doanh nghiệp đứng trước những thách thức, những quyết định có thể gọi là sống-còn với sự tồn vong của doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp cần giải bài toán "tối ưu chi phí" như thế nào?
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/8/2021
5 mẹo kinh doanh tuyệt vời từ những doanh nhân thành đạt
Dưới đây là những lời khuyên hữu ích từ những doanh nhân thành đạt mà bạn có thể tham khảo để điều hành doanh nghiệp thành công hơn.
Đăng ký để nhận bản tin mới