QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/8/2021 6:41:00 AM
Đại dịch Covid19 đang diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng trở nên trầm trọng. Cùng với những mối nguy về sức khỏe đối với người dân trên toàn thế giới, virus corona cũng khiến các doanh nghiệp đứng trước những thách thức, những quyết định có thể gọi là sống-còn với sự tồn vong của doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp cần giải bài toán "tối ưu chi phí" như thế nào?
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 9/8/2021 7:13:14 AM
Dưới đây là những lời khuyên hữu ích từ những doanh nhân thành đạt mà bạn có thể tham khảo để điều hành doanh nghiệp thành công hơn.
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 11/19/2021 4:24:17 PM
4 bước để giúp cho Doanh nghiệp có 1 đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo trong các thời điểm khác nhau, Bước 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo Bước 3: Triển khai và đánh giá kết quả đào tạo, Bước 4: Đánh giá chất lượng và cải tiến quy trình
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | 12/8/2021 5:10:26 AM
Câu hỏi đặt ra ở đây là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần làm gì để tạo ra văn hóa doanh nghiệp tối ưu hiệu quả?