QUẢN TRỊ NHÂN SỰ | 7/22/2021 2:28:18 AM
Các giai đoạn này là tương đối, tùy vào tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng doanh nghiệp có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ | 9/5/2021 1:09:02 PM
Volatility: Chúng ta đang sống trong một thế giới liên tục thay đổi, trở nên bất ổn hơn mỗi ngày, những thay đổi trở nên khó đoán trước, đầy kịch tính, diễn ra nhanh chóng, bất ngờ, không xác định được nguyên nhân và kết quả.
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ | 11/23/2021 3:43:51 PM
Các bước xây dựng chương trình đào tạo Nhân sự cho doanh nghiệp. Có 4 bước để có 1 chương trình đào tạo cho nhân sự 1 cách hoàn hảo: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo, Bước 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự, Bước 3: Triển khai và đánh giá kết quả đào tạo, Bước 4: Đánh giá và cải tiến quy trình. & Adlead Sẽ cho bạn 5 phương pháp quản lý nhân sự trong thời đại số: Bước 1 Phương pháp quản lý nhân sự từ xa, Bước 2...